BG AGH - dostęp do baz danych, książek i czasopism elektronicznych.

Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego na dany rok akademicki konta w Bibliotece Głównej AGH.

UWAGA: Użytkowanie źródeł elektronicznych wymaga przestrzegania warunków licencji i praw autorskich. Zgodnie z umowami licencyjnymi dot. korzystania z zasobów elektronicznych zabronione jest:
► udzielanie osobom trzecim dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie loginu i hasła, ► automatyczne pobieranie tekstów, ► kopiowanie całych zeszytów danego czasopisma i całych książek; liczba artykułów pobranych w czasie jednej sesji powinna odpowiadać rzeczywistym, bieżącym potrzebom wynikającym z pracy naukowo-dydaktycznej, ► tworzenie lokalnych archiwów, ► wykorzystywanie skopiowanych materiałów do celów komercyjnych.
Nieprzestrzeganie tych ustaleń może spowodować zablokowanie dostępu zarówno dla Użytkowników łamiących te ustalenia, jak i dla całej Uczelni.

Rules for using e-sources | • Komunikat dotyczący próby wyłudzenia danych |

Anmeldung


Nr karty bibliotecznej (np.: 203000000)
Hasło (np.: XYZ123456)
Erweitere Einstellungen

Baza użytkowników aktualizowana co godzinę (od 00:20).


HAN by H+H Software GmbH